redakcja Kontakt

W rocznicę pamiętnej bitwy pod Ewiną 11 września przedstawiciele młodzieżówki FMS złożyli kwiaty na grobie Bolesława Boruty Hanicza, legendarnego dowódcy 3 brygady Armii Ludowej im. Józefa Bema.
    Bolesław Boruta urodził się w Wymysłówku koło Radomska. W latach 1914-1926 uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum ogrodniczego. Działał w organizacjach lewicowych, przede wszystkim KZMP (Komunistycznym Związku Młodzieży Polskiej), był sekretarzem okręgu częstochowsko-piotrkowskiego (od 1928 roku), a następnie okręgu Warszawa-Podmiejska. Za działalność w ruchach komunistycznych został usunięty z wojska, był też dwukrotnie aresztowany. Podczas II wojny światowej działał w konspiracji, posługując się pseudonimami Rawski i Hanicz. Walczył w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, gdzie objął dowództwo 85 plutonu. W 1943 roku przeszedł do Gwardii Ludowej, a od października był już w składzie sztabu tej organizacji. Dowodził jednostkami Gwardii Ludowej w powiecie Radomsko, od 27 lutego 1944 roku był szefem sztabu 9 Częstochowsko-Piotrkowskiego Okręgu AL, dowodził batalionem partyzanckim im. gen. Józefa Bema oraz III Brygadą Armii Ludowej.
    Udziałem Bolesława Boruty Hanicza były liczne i często udane akcje zbrojne, opisane w wydanych po wojnie wspomnieniach. Wyjątkowe miejsce wśród tych wydarzeń zajmuje bitwa pod Ewiną, która rozegrała się w dniach 11-13 września 1944 roku. Bitwa upamiętniona, w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, pomnikiem i płytą pamiątkową.
    Po 1945 roku Bolesław Hanicz-Boruta walczył też przeciwko partyzantce ukraińskiej na południowym wschodzie Polski, przez kilka lat był więziony przez władze komunistyczne.
    Bolesław Hanicz-Boruta został odznaczony Krzyżem Grunwaldu III klasy, wieloma innymi medalami i odznakami, a także odznaczeniem niemieckim (nadanym przez Radę Państwa NRD) Medaille fur Kampfer gegen den Faschismus 1933-1944.

Aktualności
O nas
Władze
Statut
Cele
Galeria
Linki
Kontakt

Być może istnieją czasy lepsze ... ale te są nasze... Radomsko jest naszym domem, miastem, w którym mieszkali nasi przodkowie i będą mieszkać nasze dzieci. Tak się stało, ze w obecnym czasie wielu naszych przyjaciół wyjechało stad, aby w innym kraju szukać dla siebie lepszego jutra. Nie chcemy, aby tak było. Chcemy, aby Radomsko zyskało nowych inwestorów, nowe miejsca pracy. Chcemy, aby Radomsko stało się miastem szans i godnego życia dla przyszłych pokoleń.


Strony internetowe www.wbiznes.com